Konstfoto
Sommar i Bohuslän

Sommar i Bohuslän


"Summer on the Swedish West Coast"

Module origami Gyroscope made from 12 pieces folded from square bits of photo paper. The images are shot on the Swedish west coast were part of a tester for a photographic contact sheet.

Modul-origami Gyroskop vikt av 12 kvadratiska bitar fotopapper. BIlderna är från södra Bohuslän och var del av en testbit från en fotografisk kontaktkarta.

Size/strorlek: 140x 140 x 140 mm
550 SEK