Konstfoto
Postcard "Rafael Angels"

Postcard "Rafael Angels"


Small postcard "Rafael Angels" 139x107 mm
the original is oil on canvas with an application of silvergelatin emulsion photo on canvas (the small angels)

Litet vykort "Rafaelänglar" 139x107 mm
Originalet är olja på duk med en applikation av silvergelatinemulsions-foto på duk
10 SEK5 SEK