Konstfoto
Budapest/Brighton/Suffolk

Budapest/Brighton/Suffolk


Module origami Gyroscope made from 12 pieces folded from square bits of photo paper. The images are shot in Budapest, Brighton and different parts of Suffolk and were part of a tester for a photographic contact sheet.

Modul-origami Gyroskop vikt av 12 kvadratiska bitar fotopapper. BIlderna är från Budapest, Brighton och olika delar av Suffolk i England och var del av en testbit från en fotografisk kontaktkarta.

Size/Storlek: 180 x 180 x 180
550 SEK