Konstfoto
"Balansakt / Balancing act"

"Balansakt / Balancing act"Silvergelatinemulsionfoto och rödkrita på duk, monotypi/ Silvergelatin emulsion photo and red crayon on canvas, monoprint.
Ram i massiv körsbär/ Frame in massive cherry.
42 x 32,5 cm

5500 SEK3500 SEK