Konstfoto
"Balancing Act

"Balancing Act


"Balansakt" 
Silvergelatinemulsionfoto och rödkrita på duk, monotypi/ Silvergelatin emulsion photo and red crayon on canvas, monoprint. Ram i massiv körsbär/ Frame in massive cherry.
42 x 32,5 cm
5500 SEK3800 SEK